ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱ և ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱ

Սերիա Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա
Թողարկում 17
Համար 1
ISSN 1829-4413
Ծավալ 108
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա
Թողարկում 17
Համար 2
ISSN 1829-4413
Ծավալ 0
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա
Թողարկում 1
Համար 1
ISSN 1829-4413
Ծավալ 99
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա
Թողարկում 2
Համար 2
ISSN 1829-4413
Ծավալ 81
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Պոլիտեխնիկ

Դիտել