ՔԻՄԻԱԿԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 15
Համար 1
ISSN 1829-3379
Ծավալ 92
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 15
Համար 2
ISSN 1829-3379
Ծավալ 104
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 16
Համար 1
ISSN 234567
Ծավալ 97
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 16
Համար 2
ISSN 1829-3379
Ծավալ 98
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 17
Համար 1
ISSN 1829-3379
Ծավալ 112
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 17
Համար 2
ISSN 1829-3379
Ծավալ 113
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 2015
Համար 1
ISSN 1829-3379
Ծավալ 98
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ
Թողարկում 2015
Համար 2
ISSN 1829-3379
Ծավալ 86
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել