ՔԻՄԻԱԿԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ԴԻՏԵԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՄԱՐԸ

ՀԱՊՀ Բանբեր հանդեսի «Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ»  սերիան հրատարակվում է 2012թ.-ից: Սերիայում ներկայացվում են քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաների ասպարեզներին  վերաբերող  գիտական  հետազոտությունների արդյունքներ, վերլուծություններ և քննարկումներ: Հանդեսում ներկայացվում են նաև ակնարկային հոդվածներ և ժամանակակից տեղեկատվություն:

Սերիայի խմբագրական խորհուրդ.Ա.Վ. Թադևոսյան (սերիայի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.թ.), Ս.Յու. Կոտիկյան (սերիայի պատասխանատու քարտուղար, ք.գ.թ.), Վ.Ե. Աղաբեկով (ք.գ.դ.), Գ.Շ. Ալավերդյան (տ.գ.դ.), Գ.Հ. Թորոսյան (ք.գ.դ.), Ն.Բ. Կնյազյան (տ.գ.դ.), Ս.Մ. Հայրապետյան (ք.գ.թ.), Ս.Պ. Դավթյան (ք.գ.դ.),  Գ.Վ. Հասրաթյան (ք.գ.դ.), Հ.Ա. Մատնիշյան (ք.գ.դ.), Ա.Հ. Տոնոյան (ք.գ.դ.), Գ.Ց. Վարդերեսյան (ք.գ.թ.)