ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՄԻԿԱ

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 15
Համար 1
ISSN 1829-3336
Ծավալ 96
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 15
Համար 2
ISSN 1829-3336
Ծավալ 102
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 16
Համար 1
ISSN 1829-3336
Ծավալ 124
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 16
Համար 2
ISSN 1829-3336
Ծավալ 120
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 17
Համար 1
ISSN 1829-3336
Ծավալ 120
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 17
Համար 2
ISSN 1829-3336
Ծավալ 120
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 2015
Համար 1
ISSN 1829-3336
Ծավալ 132
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 2015
Համար 2
ISSN 1829-3336
Ծավալ 108
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 2016
Համար 1
ISSN 1829-3336
Ծավալ 119
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 2016
Համար 2
ISSN 1829-3336
Ծավալ 119
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա
Թողարկում 2017
Համար 1
ISSN 1829-3336
Ծավալ 121
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել