ՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ, ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 15
Համար 1
ISSN 1829-3395
Ծավալ 96
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 15
Համար 2
ISSN 1829-3395
Ծավալ 98
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 16
Համար 1
ISSN 1829-3395
Ծավալ 107
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 16
Համար 2
ISSN 1829-3395
Ծավալ 96
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 17
Համար 1
ISSN 1829-3395
Ծավալ 94
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 17
Համար 2
ISSN 1829-3395
Ծավալ 107
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 2015
Համար 1
ISSN 1829-3395
Ծավալ 114
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 2015
Համար 2
ISSN 1829-3395
Ծավալ 118
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 2016
Համար 1
ISSN 1829-3395
Ծավալ 105
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մետալուրգիա, Նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում
Թողարկում 2016
Համար 2
ISSN 1829-3395
Ծավալ 122
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել