ՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ, ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԻՏԵԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՄԱՐԸ

ՀԱՊՀ “Բանբեր” հանդեսի ,,Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում ’’ սերիան նվիրված է մետալուրգիայի, նյութագիտության և ընդերքօգտագործման բնագավառներում առկա խնդիրների, այդ թվում մետալուրգիական նորագույն տեխնոլոգիաների մշակման, ժամանակակից կոմպոզիցիոն նյութերի ստեղծման և բնապահպանական պահանջներին համապատասխան ընդերքօգտագործման գործընթացների տեսական ու տեխնոլոգիական նոր լուծումները գիտական հանրության  լայն քննարկմանը ներկայացնելուն:

Սերիայի խմբագրական խորհուրդ. Ս.Գ. Աղբալյան (սերիայի գլխավոր խմբագիր, տ.գ.դ.),      Լ.Ե. Սարգսյան (սերիայի գլխավոր խմբագրիտեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Մ. Հովհաննիսյան (սերիայի պատասխա­նատու քարտուղար, տ.գ.դ.), Յու.Ա. Աղաբալյան (տ.գ.դ.), Գ.Ս. Հովսեփյան (տ.գ.դ.), Ա.Հ. Հովհաննիսյան (տ.գ.դ.), Հ.Ս. Ղարիբով (տ.գ.դ.), Ս.Գ. Մամյան (տ.գ.դ.), Լ.Ա. Մանուկյան (տ.գ.դ.), Վ.Հ. Մարտիրոսյան (տ.գ.դ.), Հ.Ս. Պետրոսյան (տ.գ.դ.)