ՄԵԽԱՆԻԿԱ, ՄԵՔԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 15
Համար 1
ISSN 1829-3387
Ծավալ 94
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 15
Համար 2
ISSN 1829-3387
Ծավալ 112
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 16
Համար 1
ISSN 1829-3387
Ծավալ 120
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 16
Համար 2
ISSN 1829-3387
Ծավալ 125
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 17
Համար 1
ISSN 1829-3387
Ծավալ 117
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 17
Համար 2
ISSN 1829-3387
Ծավալ 101
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 2015
Համար 1
ISSN 1829-3387
Ծավալ 0
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 2015
Համար 2
ISSN 1829-3387
Ծավալ 122
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 2016
Համար 1
ISSN 1829-3387
Ծավալ 108
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել

Սերիա Մեխանիկա, Մեքենագիտություն, Մեքենաշինություն
Թողարկում 2017
Համար 1
ISSN 1829-3387
Ծավալ 124
Տպաքանակ 120
Հրատարակչություն Ճարտարագետ

Դիտել