ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱ և ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱ

ԴԻՏԵԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՄԱՐԸ

ՀԱՊՀ Բանբերի լույս ընծայումը կծառայի գիտատեխնիկական բնույթի ժամանակակից տեղեկատվության փոխանակման և ստացման, համագործակցության, գործընկերության և անձնական ստեղծագործական կապերի զարգացման գործընթացի ակտիվացման գործին, ինչպես նաև թույլ կտա նախանշել մեխանիկայի, մեքենագիտության և մեքենաշինության առաջընթացային զարգացման հիմնական ուղենիշները և իմի բերել նոր տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքները: Սույն սերիայի հրատարակումը պայմանավորված է ՀՀ բազմափորձ մասնագետներին տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների գլոբալ և բազմապլանային զարգացմանը ներգրավելու, ինչպես նաև արդյունաբերության և գիտության տվյալ բնագավառների խնդիրների լուծմանը հանրապետության գիտնականների և մասնագետների համախմբման անհրաժեշտությամբ:

Սերիայի Խմբագրական խորհուրդՍ.Շ. Խրիստաֆորյան (սերիայի գլխավոր խմբագիր,տ.գ.դ.), Մ.Գ. Հարությունյան (սերիայի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, տ.գ.թ.), Ա.Մ. Առուստամյան (սերիայի պատասխանատու քարտուղար,տ.գ.թ.),Վ.Հ. Առաքելյան (տ.գ.դ., Ֆրանսիա), Ա.Կ. Ամիրյան (տ.գ.դ.),Բ.Ս. Բալասանյան (տ.գ.դ.), Ա.Գ. Խառատյան (տ.գ.թ.), Ա.Ն. Միխայլով (տ.գ.դ., Ուկրաինա), Ա.Ռ. Պապոյան (տ.գ.դ.), Գ.Լ. Պետրոսյան (տ.գ.դ.), Մ.Գ. Ստակյան(տ.գ.դ.), Հ.Գ. Շեկյան (տ.գ.դ.), Գ.Վ. Մուսայելյան (տ.գ.դ.)