Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (ՀԱՊՀ)
Հասցե` Տերյան փող. 105, Երևան 0009, ՀՀ
Հեռախոս` +374 10 580 259
Էլ-փոստ` banber@seua.am