ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ

ԴԻՏԵԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՄԱՐԸ

ՀԱՊՀ Բանբեր ամսագրի «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա» սերիայում ներկայացվում են  էլեկտրատեխնիկա, էլելտրամեխանիկա ևէլեկտրատեխնիկական նյութեր, էլեկտրատեխնոլոգիաներ և ուժային էլեկտրոնիկա, չափում, հսկում, արատորոշում, էներգիայի ոչավանդական աղբյուրներ, էներգահամակարգեր և էլեկտրական ցանցեր ուղղություններին վերաբերող գիտական հետազոտություններիարդյունքներ, վերլուծություններ և քննարկումներ:

Սերիայի խմբագրական խորհուրդ. Մ.Ք Բաղդասարյան (սերիայի գլխավոր խմբագիր, տ.գ.դ.), Վ.Ս. Սաֆարյան (սերիայի գլխավորխմբագրի տեղակալ, տ.գ.դ.), Ա.Ս. Հայրապետյան (սերիայի պատասխա­նատու քարտուղար, տ.գ.թ.), Մ.Ա. Արամյան (տ.գ.դ.), Գ.Վ. Բարեղամյան (տ.գ.դ.), Ժ.Դ. Դավիդյան (տ.գ.դ.), Բ.Մ. Մամիկոնյան (տ.գ.դ.), Ո.Զ. Մարուխյան (տ.գ.թ.), Զ.Ա. Մելիքյան (տ.գ.դ.), Ն.Գ. Նիկիյան (տ.գ.դ.), Վ.Գ. Պետրոսյան (տ.գ.դ.)